طراحی نما ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و …

دفتر معماری فرمنش با توجه به تجربه و دانش فنی خود، به طراحی نمای ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری و از این قبیل می پردازد. در این فرآیند، نمای ساختمان به عنوان یک واسط بین ساختمان و محیط پیرامون به شمار می رود که می تواند به شکل قابل توجهی بر روی جذب نظر و افزایش ارزش افزوده ساختمان تاثیر بگذارد.

 برای طراحی نمای ساختمان، دفتر معماری فرمنش با توجه به نوع ساختمان و محل قرارگیری آن، از رنگ ها، جزئیات و شکل های هندسی مناسب استفاده می کند. در طراحی نمای ساختمان های با معماری قدیمی، از جزئیاتی مانند ستون ها و طرح های پیچیده استفاده می شود که باعث جذب نظر و افزایش ارزش افزوده ساختمان می شود. در حالی که در طراحی نمای ساختمان های مدرن، از خطوط ساده و شکل های هندسی استفاده می شود که باعث ایجاد یک نمای ساده و مینیمالیستی می شود.
 با توجه به اینکه نمای ساختمان، اولین چیزی است که افراد در مورد یک ساختمان مشاهده می کنند، طراحی مناسب آن بسیار مهم است. دفتر معماری فرمنش با توجه به دانش فنی و تجربه خود، به طراحی نمای ساختمان های جذاب و زیبا با توجه به نوع معماری و محل قرارگیری آن، پرداخته و سعی در جذب نظر و افزایش ارزش افزوده ساختمان دارد.